AKTUELLT

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer hållas torsdag den 13:e juni 2024. Välkommen att skicka mail till  solskenetstorvreta@gmail.com om du har något som behöver tas upp!

Ansvarsområden

 

  • Parkeringsplatser; ta bort ogräs och buskar.
  • Garage; klipp bort buskar som ligger an eller över.
  • Gångvägar; städa bort skräp.
  • Gräsmattor; borsta bort grus.
  • Buskar generellt; trimma.
  • Träddungar; städa skräp, ta bort nedfallna grenar.
  • Lekplatser; rensa bort gräs från jorden runt sandlådan och se över buskar. 
  • Föreningslokal; städas.
  • Soprum; städas.