KONTAKTA OSS

Kontakta styrelsen


Styrelsen väljs av föreningens årsstämma. Styrelsemöten hålls ungefär 10 gånger per år, och du kan nå styrelsen per mail: solskenetstorvreta@gmail.com.


Nuvarande styrelse utgörs utav:


Niklas Eriksson

Ordförande


Rune Divander

Vice ordförande


Fredrik Olofsson

Kassör


Martin Brandel

Sekreterare


Madielen Bonin Eriksson

Ledamot

Bengt Neiss

Suppleant


Micael Söderlund

Suppleant


Facebook

Samfälligheten har en sluten Facebookgrupp där medlemmar kan komma i kontakt med varandra och där styrelsen också kan delge viss information. Du hittar den via den här länken.


Om du är boende i samfälligheten och inte kommer åt gruppen, skicka ett meddelande till styrelsen@solskenet.se så ser vi till att du får en inbjudan!